شنبه 5 اسفند 1396 - 08 جمادى الثانية 1439
جستجو :
 
مهمان : 4056
اعضا عضو سایت : 139
اعضا آنلاین : 0
امروز : 2199
ديروز : 4207
ماه : 7790
 
اوقات شرعی 
 
  اعضای شورای پژوهشی

 

اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات تغذیه

آقای دکتر علیرضا استادرحیمی

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت و تغذیه

عضو تمام وقت

آقای دکتر سلطانعلی محبوب

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت و تغذیه

عضو تمام وقت

آقای دکتر رضا مهدوی

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت و تغذیه

عضو تمام وقت

آقای دکتر بهرام پورقاسم

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت و تغذیه

عضو تمام وقت

خانم دکتر مهرانگیز ابراهیمی

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت و تغذیه

عضو نیمه وقت

خانم دکتر مریم رف رف

عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت و تغذیه

عضو نیمه وقت

آقای دکتر داود حسن زاده

عضو هیات علمی دانشکده داروسازی

عضو نیمه وقت

آقای دکتر محمد حسین صومی

رییس مرکز تحقیقات کبد و دستگاه گوارش

عضو نیمه وقت

آقای دکتر عبدالحسن کاظمی

عضو هیات علمی دانشکده پزشکی

عضو نیمه وقت

آقای دکتر امیر قربانی حق جو

عضو هیات علمی دانشکده پیراپزشکی

عضو نیمه وقت

آقای دکتر اکبر علی عسگرزاده

عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی

عضو نیمه وقت

آقای دکتر جلیل نظری

عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت و تغذیه

عضو نیمه وقت

آقای دکتر عزیز همایونی

عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت و تغذیه

عضو نیمه وقت