چهارشنبه 2 خرداد 1397 -
جستجو :
اوقات شرعی 
 
 
مهمان : 25
اعضا عضو سایت : 139
اعضا آنلاین : 0
امروز : 0
ديروز : 0
ماه : 0
سال جاری : 0
تعدا مطالب : 26
كل : 1681524
 
 پایان نامه
عنوان پایان نامه : نام دانشجو :
نام استاد راهنما : نوع :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
جهت دانلود فایل پایان نامه بر روی عنوان پایان نامه مورد نظر کلیک کنید.
خلاصه (برای مشاهده کلیک نمایید)
کد پایان نامه : رشته تحصیلی : علوم تغذیه
نام دانشجو : مجیدمحمدشاهي تحصیلات : Ph.D
نام استاد راهنما : دكتر سلطانعلي محبوب، دكتر محمدرضا رشيدي وضعیت : اتمام نهایی
تاریخ ارائه : تاریخ تصویب :
تاریخ دفاع : 1388 تاریخ تکمیل :
مشاوران :
خلاصه (برای مشاهده کلیک نمایید)
کد پایان نامه : رشته تحصیلی : علوم تغذیه
نام دانشجو : پردیسایراندوست تحصیلات : کارشناسی ارشد
نام استاد راهنما : دکتر مهرانگیز ابراهیمی ممقانی وضعیت : اتمام نهایی
تاریخ ارائه : تاریخ تصویب :
تاریخ دفاع : 1392 تاریخ تکمیل :
مشاوران : دکتر سعید پیروزپناه
خلاصه (برای مشاهده کلیک نمایید)
کد پایان نامه : رشته تحصیلی : علوم تغذیه
نام دانشجو : مهدیهگل زرند تحصیلات : کارشناسی ارشد
نام استاد راهنما : دکتر مهرانگیز ابراهیمی ممقانی ، دکتر سیدرفیع عارف حسینی وضعیت : اتمام نهایی
تاریخ ارائه : تاریخ تصویب :
تاریخ دفاع : 1386 تاریخ تکمیل :
مشاوران : دکتر اکبر علی عسگرزاده
خلاصه (برای مشاهده کلیک نمایید)
کد پایان نامه : رشته تحصیلی : علوم تغذیه
نام دانشجو : سمیرابابائیان امینی تحصیلات : کارشناسی ارشد
نام استاد راهنما : مهرانگیز ابراهیمی ممقانی وضعیت : اتمام نهایی
تاریخ ارائه : تاریخ تصویب :
تاریخ دفاع : 1391 تاریخ تکمیل :
مشاوران : دکتر میترا نیافر
خلاصه (برای مشاهده کلیک نمایید)
کد پایان نامه : رشته تحصیلی : علوم بهداشتی در تغذیه
نام دانشجو : زهرهپور احمدی تحصیلات : کارشناسی ارشد
نام استاد راهنما : دكتر سلطانعلی محبوب وضعیت : اتمام نهایی
تاریخ ارائه : تاریخ تصویب :
تاریخ دفاع : 1393 تاریخ تکمیل :
مشاوران : دکتر احمد ساعدی
خلاصه (برای مشاهده کلیک نمایید)
کد پایان نامه : رشته تحصیلی : علوم تغذیه
نام دانشجو : مریمزمستانی تحصیلات : کارشناسی ارشد
نام استاد راهنما : دکتر مریم رف رف وضعیت : اتمام نهایی
تاریخ ارائه : تاریخ تصویب :
تاریخ دفاع : 1393 تاریخ تکمیل :
مشاوران : دکتر محمد اصغری جعفرآبادی
خلاصه (برای مشاهده کلیک نمایید)
کد پایان نامه : رشته تحصیلی : علوم تغذیه
نام دانشجو : هانیارحیمی اردبیلی تحصیلات : کارشناسی ارشد
نام استاد راهنما : دکتر بهرام پورقاسم گرگری وضعیت : اتمام نهایی
تاریخ ارائه : تاریخ تصویب :
تاریخ دفاع : 1391 تاریخ تکمیل :
مشاوران : دکتر لعیا فرزدی
خلاصه (برای مشاهده کلیک نمایید)
کد پایان نامه : رشته تحصیلی : علوم تغذیه
نام دانشجو : سمیراپورمرادیان تحصیلات : کارشناسی ارشد
نام استاد راهنما : دکتر رضا مهدوی وضعیت : اتمام نهایی
تاریخ ارائه : تاریخ تصویب :
تاریخ دفاع : 1391 تاریخ تکمیل :
مشاوران : دکتر مجید مبصری
خلاصه (برای مشاهده کلیک نمایید)
کد پایان نامه : رشته تحصیلی : علوم تغذیه
نام دانشجو : نسیمعابدیمنش تحصیلات : کارشناسی ارشد
نام استاد راهنما : دکتر بیت اله علیپور ، دکتر علیرضا استادرحیمی وضعیت : اتمام نهایی
تاریخ ارائه : تاریخ تصویب :
تاریخ دفاع : 1391 تاریخ تکمیل :
مشاوران : دکتر محمدحسین صومی
خلاصه (برای مشاهده کلیک نمایید)
کد پایان نامه : رشته تحصیلی : علوم تغذیه
نام دانشجو : نازلینمازی تحصیلات : Ph.D
نام استاد راهنما : دکتر رضا مهدوی وضعیت : اتمام نهایی
تاریخ ارائه : تاریخ تصویب :
تاریخ دفاع : 1394 تاریخ تکمیل :
مشاوران : دکتر محمد علیزاده ـ دکتر صفر فرج نیا
خلاصه (برای مشاهده کلیک نمایید)
کد پایان نامه : رشته تحصیلی : علوم تغذیه
نام دانشجو : سوانادانغیان تحصیلات : کارشناسی ارشد
نام استاد راهنما : دکتر رضا مهدوی ، دکتر عزیز همایونی راد وضعیت : اتمام نهایی
تاریخ ارائه : تاریخ تصویب :
تاریخ دفاع : 1391 تاریخ تکمیل :
مشاوران : دکتر افشار جعفری
خلاصه (برای مشاهده کلیک نمایید)
کد پایان نامه : رشته تحصیلی : علوم تغذیه
نام دانشجو : بهرام پورقاسم گرگری تحصیلات : Ph.D
نام استاد راهنما : دکتر سیدولی رضویه ، دکتر سلطانعلی محبوب وضعیت : اتمام نهایی
تاریخ ارائه : تاریخ تصویب :
تاریخ دفاع : 1383 تاریخ تکمیل :
مشاوران : دکتر بهروز نیک نفس ، مهندس حسین کوشاور
خلاصه (برای مشاهده کلیک نمایید)
کد پایان نامه : رشته تحصیلی : علوم تغذیه
نام دانشجو : ندالطفی یقین تحصیلات : کارشناسی ارشد
نام استاد راهنما : دکتررضامهدوی وضعیت : اتمام نهایی
تاریخ ارائه : تاریخ تصویب :
تاریخ دفاع : 1391 تاریخ تکمیل :
مشاوران :
خلاصه (برای مشاهده کلیک نمایید)
کد پایان نامه : رشته تحصیلی : علوم دامی
نام دانشجو : طاهرشه منظری تحصیلات : کارشناسی ارشد
نام استاد راهنما : دکتر کامبیز ناظر عدل وضعیت : اتمام نهایی
تاریخ ارائه : تاریخ تصویب :
تاریخ دفاع : 1385 تاریخ تکمیل :
مشاوران :
خلاصه (برای مشاهده کلیک نمایید)
کد پایان نامه : رشته تحصیلی : علوم تغذیه
نام دانشجو : نازلینمازی تحصیلات : کارشناسی ارشد
نام استاد راهنما : دکتر علی طریقت اسفنجانی وضعیت : اتمام نهایی
تاریخ ارائه : تاریخ تصویب :
تاریخ دفاع : 1390 تاریخ تکمیل :
مشاوران : دکتر امیر بهرامی
12345