چهارشنبه 2 خرداد 1397 -
جستجو :
  رئیس مرکز


 


 

رئيس مركز: دكتر علیرضا استادرحیمی                        

پست الكترونيكي: ostadrahimi@tbzmed.ac.ir
 

دریافت CV