چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
جستجو :
 
امروز : 19
ديروز : 56
ماه : 1290
 
  اهداف

 
1- انجام طرح‌هاي مشترك با صنايع غذايي استان و ساير موسسات ذيربط در زمینه طرحهای فناورانه

  2- ارتقا و اشاعه فرهنگ تحقيق و كار گروهي در عرصه‌هاي پژوهشي حیطه تغذیه و بیماریهای متابولیک، تغذیه و بیماریهای گوارشی و ریزمغذیها

  3- مداخلات تغذیه ای (آموزشی، مکمل یاری....) در سطح جامعه به منظور کاهش عوامل خطر بیماریهای مزمن

4- طرحهای مداخله ای در زمینه تغذیه روده ای و وریدی به منظور کاهش مرگ و میر  در بیمارستانها و ICU

5- راه اندازی آزمایشگاه سلولی ـ مولکولی مشترک در پژوهشکده

6- مطالعات بصورت کارآزمایی بالینی در زمینه اثر ریزمغذیها و برخی غذاها در پیشگیری وکنترل بیماریهای مزمن غیرواگیر