چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
جستجو :
اوقات شرعی 
 
 
مهمان : 1
اعضا عضو سایت : 139
اعضا آنلاین : 0
امروز : 19
ديروز : 56
ماه : 1290
سال جاری : 14313
تعدا مطالب : 3
كل : 14313
 
دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : مرکز تحقیقات تغذیه قسمت یا واحـد : دفتر مدیریت
اسامـی افــــراد : خانم باقرزاده شماره داخلــی : 1
شماره مستقیم : 014-33352292 و 95 شمــاره فـکـس : 041-33363430
نام حــــــــــوزه : مرکز تحقیقات تغذیه قسمت یا واحـد : هیات علمی پژوهشی
اسامـی افــــراد : خانم دکتر فرین شماره داخلــی : 7
شماره مستقیم : 041-33352292 و 95 شمــاره فـکـس : 041-33363430
نام حــــــــــوزه : مرکز تحقیقات تغذیه قسمت یا واحـد : هیات علمی پژوهشی
اسامـی افــــراد : خانم دکتر قریشی شماره داخلــی : 2
شماره مستقیم : 041-33352292 و 95 شمــاره فـکـس : 041-33363430
نام حــــــــــوزه : مرکز تحقیقات تغذیه قسمت یا واحـد : مدیر مرکز
اسامـی افــــراد : آقای مهندس غیور شماره داخلــی : 1
شماره مستقیم : 041-33369350 شمــاره فـکـس : 041-33363430
نام حــــــــــوزه : مرکز تحقیقات تغذیه قسمت یا واحـد : رئیس مرکز
اسامـی افــــراد : آقای دکتر استادرحیمی شماره داخلــی : 1
شماره مستقیم : 041-33352292 و 95 شمــاره فـکـس : 041-33363430
نام حــــــــــوزه : مرکز تحقیقات تغذیه قسمت یا واحـد : آزمایشگاه
اسامـی افــــراد : خانم پورمرادیان شماره داخلــی : 4
شماره مستقیم : 041-33352292 و 95 شمــاره فـکـس : 041-33363430
نام حــــــــــوزه : مرکز تحقیقات تغذیه قسمت یا واحـد : امور پژوهش
اسامـی افــــراد : خانم دوست زاده شماره داخلــی : 3
شماره مستقیم : 041-33352292 و 95 شمــاره فـکـس : 041-33363430