سه شنبه 29 خرداد 1397 -
جستجو :
 
مهمان : 2213
اعضا عضو سایت : 139
اعضا آنلاین : 0
امروز : 0
ديروز : 0
ماه : 0
 
اوقات شرعی 
 
  اعضای شورای پژوهشی

 

اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات تغذیه

آقای دکتر علیرضا استادرحیمی

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت و تغذیه

عضو تمام وقت

آقای دکتر سلطانعلی محبوب

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت و تغذیه

عضو تمام وقت

آقای دکتر رضا مهدوی

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت و تغذیه

عضو تمام وقت

آقای دکتر بهرام پورقاسم

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت و تغذیه

عضو تمام وقت

خانم دکتر مهرانگیز ابراهیمی

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت و تغذیه

عضو نیمه وقت

خانم دکتر مریم رف رف

عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت و تغذیه

عضو نیمه وقت

آقای دکتر داود حسن زاده

عضو هیات علمی دانشکده داروسازی

عضو نیمه وقت

آقای دکتر محمد حسین صومی

رییس مرکز تحقیقات کبد و دستگاه گوارش

عضو نیمه وقت

آقای دکتر عبدالحسن کاظمی

عضو هیات علمی دانشکده پزشکی

عضو نیمه وقت

آقای دکتر امیر قربانی حق جو

عضو هیات علمی دانشکده پیراپزشکی

عضو نیمه وقت

آقای دکتر اکبر علی عسگرزاده

عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی

عضو نیمه وقت

آقای دکتر جلیل نظری

عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت و تغذیه

عضو نیمه وقت

آقای دکتر عزیز همایونی

عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت و تغذیه

عضو نیمه وقت